Soldoggfamilien

Soldoggfamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter. Globalt består familien av rundt 150 artar fordelt på tre slekter; soldoggslekta (Drosera), Dionaea og Aldrovanda. Både Dionaea og Aldrovanda er monotypiske. Artane i familien har mekanismar tilpassa for å fange og bryte ned bytte, som insekt eller andre smådyr.     . Hele artikkelen

Ny artikkel