Snylterotfamilien

Snylterotfamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter beståande av omlag 2060 artar fordelt på 89 slekter, og er den største parasittiske dekkfrøa plantefamilien.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Unni Vik

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 28 artikler: