Snylterotfamilien

Snylterotfamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter beståande av omlag 2060 artar fordelt på 89 slekter, og er den største parasittiske dekkfrøa plantefamilien.. Hele artikkelen