Sivfamilien

Sivfamilien, enfrøbladet plantefamilie, gresslignende planter med små blomster i kvaster eller hoder. Frukten er en kapsel med mange små frø. Ni slekter med 400 arter i tempererte strøk. Hit hører bl.a. siv, frytle, Prionium og Rostkovia, de to siste bare på den sørlige halvkule. Hele artikkelen