Sildrefamilien

Sildrefamilien er en tofrøbladet plantefamilie med omlag 640 arter fordelt på 33 slekter. Hortensiafamilien og ripsfamilien ble tidligere regnet hit. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marte Holten Jørgensen

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 37 artikler: