Sildrefamilien

Sildrefamilien, tofrøbladet plantefamilie. Urter og busker med regelmessige, oftest femtallige blomster, frie beger- og kronblad, kapsel eller bær. Familien har 42 slekter og 850 arter. Tre slekter er viltvoksende i Norge: sildre, jåblom og maigull. Som prydplanter dyrkes mange arter i slektene spirblom og Bergenia. Hortensiafamilien og ripsfamilien ble tidligere regnet hit.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marte Holten Jørgensen

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 37 artikler: