Sauløkfamilien

Sauløkfamilien, enfrøbladet plantefamilie i ordenen Najadales. 3 slekter med 25 arter i tempererte og kjølige strøk. Én slekt i Norge, sauløk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Sauløkfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 4 artikler: