Romefamilien

Romefamilien, enfrøbladet plantefamilie, tidligere regnet som en del av giftliljefamilien. Tette matter med krypende jordstengler og opprette skudd der bladene danner en flattrykt vifte. Eneste slekt er Narthecium, med 7 arter i nordlige tempererte strøk. Én art i Norge, rome.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Romefamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 4 artikler: