Ripsfamilien

Ripsfamilien, tofrøbladet plantefamilie med busker som ofte er tornete, regelmessig omkringsittende små blomster og bærfrukt, som ofte er spiselig. To slekter (Ribes (se rips), og Grossularia) og ca. 150 arter i tempererte strøk i alle verdensdeler. Hit hører bl.a. bærbuskene hagerips, solbær og stikkelsbær. . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Ripsfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 9 artikler: