Orkidéfamilien

Orkidé, egentlig orkidéfamlien, er en enfrøbladet plantefamilie. Flerårige planter med meget varierende utseende og levevis. Familien er den artsrikeste av alle blomsterplantefamilier og teller over 20 000 arter. De fleste artene er tropiske og vokser i områder med høy temperatur og luftfuktighet. I Norge 22 slekter med 35 arter, blant annet slektene marihånd, nattfiol, skogfrue, flangre og tveblad. Hele artikkelen

Fagansvarlig

John Magne Grindeland

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 79 artikler: