Orkidéfamilien

Orkidéer er planter som tilhører orkidéfamilien. På norsk kalles også familien marihåndfamilien. Med over 26 000 navngitte arter er dette den mest artsrike av plantefamiliene. I Norge har vi omtrent 35 orkidéarter fordelt på 23 slekter, blant annet marisko og ulike typer marihånd. Orkideer er flerårige urter med varierende utseende og levevis. Orkideer finnes i de fleste naturtyper på landjorda, men flest ulike arter finner vi i tropiske strøk med høy temperatur og luftfuktighet. Hele artikkelen