Nøkleblomfamilien

Nøkleblomfamilien er en tofrøbladet plantefamilie i ordenen Ericales (lyngordenen). Dette er urter med sambladet og oftest femtallig krone. Det finnes 68 slekter med nærmere 2800 arter som er utbredt over store deler av Jorden. Hit hører fredløs, gulldusk, nonsblom, nøkleblom, skogstjerne og strandkryp, og mange vakre prydplanter som alpefiol, aurikkel, gudeblom og alpeklokke. Hele artikkelen