Nøkleblomfamilien

Nøkleblomfamilien, tofrøbladet plantefamilie i ordenen Ericales, lyngordenen. Urter med sambladet og oftest femtallig krone. 68 slekter med nærmere 2800 arter som er utbredt over store deler av Jorden. Hit hører fredløs, gulldusk, nonsblom, nøkleblom, skogstjerne og strandkryp, og mange vakre prydplanter som alpefiol, aurikkel, gudeblom og alpeklokke. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øystein Lofthus

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 27 artikler: