Nøkkerosefamilien

Nøkkerosefamilien er en familie av vannlevende blomsterplanter med jordstengel og undervannsblader eller flyteblader. Familien omfatter fra tre til seks slekter og omkring 70 arter og er vidt utbredt. To slekter forekommer i Norge, Nuphar og Nymphaea. . Hele artikkelen