Myrtefamilien er en av de mest artsrike plantefamiliene blant de tofrøbladete blomsterplantene. Familien har om lag 6000 arter og er utbredt i tropiske områder og tempererte strøk på den sørlige halvkule, kun én art, myrt, finnes naturlig i Europa. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Myrtefamilien

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel