Myrkonglefamilien

Myrkonglefamilien, enfrøbladet plantefamilie. De fleste artene har oppsvulmet knoll eller krypende jordstengel og små, enkle blomster som sitter tett sammen i en kongleformet klubbe omgitt av et hylsterblad (spatha). Bladene kan være linjeformede, men er oftest brede, iblant dypt innskårne, som hos Dracunculus eller gjennomhullet, som hos Monstera. Hele artikkelen