Lyngfamilien

Lyngfamilien, en plantefamilie innen klassen tofrøbladete planter som består av trær, busker og lyng. De fleste artene har vintergrønne blad, og  flere av de er nytte- og prydplanter. I alt er det kjent 1350 arter i familien. Vanlige arter i Norge er blålyng, krekling, røsslyng, klokkelyng, tyttebær, blåbær og blokkebær. . Hele artikkelen