Maskeblomstfamilien

Maskeblomstfamilien er en familie av tofrøbladete planter med cirka 1900 arter fordelt på cirka 90 slekter. For det meste inneholder familien urter, men også noen arter som danner busker. Det er svært få enkle morfologiske fellestrekk for familien, men ensymmetriske blomster og kapsel med skillevegg er noe de aller fleste artene har. Utbredelsen inkluderer alle verdensdeler. Hele artikkelen