Maskeblomstfamilien

Maskeblomstfamilien er en tofrøbladet plantefamilie med cirka 1900 arter fordelt på cirka 90 slekter. For det meste inneholder familien urter, men også noen arter som danner busker. Det er svært få enkle morfologiske fellestrekk for familien, men zygomorfe blomster og kapsel med skillevegg er noe de aller fleste artene har. Utbredelsen inkluderer alle verdensdeler. Hele artikkelen