Hortensiafamilien

Hortensiafamilien, tofrøbladet plantefamilie med 115 arter i 10 slekter i tempererte og subtropiske strøk på den nordlige halvkule, enkelte arter finnes også i Andesfjellene. For det meste busker eller små trær; ingen er opprinnelig viltvoksende i Norge, men flere arter dyrkes som prydplanter, bl.a. skjærsmin og hortensia. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Hortensiafamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 6 artikler: