Holurtfamilien

Holurtfamilien, plantefamilie i ordenen Aristolochiales. Systematisk tilhørighet er uklar, men oftest blir familien, som er den eneste i sin orden, plassert i underklassen Magnoliidae. Familien omfatter mest urteaktige eller noe forvedede klatreplanter og lianer med kapselfrukt. 400 arter fordelt på 7 slekter. I Norge er familien representert med holurt og hasselurt. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Holurtfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 7 artikler:

A

  1. Asarum