Gjøksyrefamilien

Gjøkesyrefamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter. Familien består av omlag 800 artar fordelt på 7-8 slekter.  Stjernefrukt, bilimbi og gaukesyre høyrer under denne familien. . Hele artikkelen

Ny artikkel