Gjøksyrefamilien

Gjøkesyrefamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter. Familien består av omlag 800 artar fordelt på 7-8 slekter.  Stjernefrukt, bilimbi og gaukesyre høyrer under denne familien.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Unni Vik

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 7 artikler:

O

  1. oca