Giftliljefamilien

Giftliljefamilien er en enfrøbladet plantefamilie som ofte regnes til liljefamilien. Dette er flerårige arter med krypende jordstengler. Stenglene er rette og har skruestilte blad, mens  blomstene er undersittende. Mange arter er rike på giftige alkaloider. Bare arten nyserot vokser i Norge. Tidligere omfattet også familien artene rome (nå romefamilien) og bjørnebrodd (nå bjørnebroddfamilien). Hele artikkelen