Giftliljefamilien

Giftliljefamilien, enfrøbladet plantefamilie, regnes ofte til liljefamilien. Flerårige arter med krypende jordstengler. Rette stengler med skruestilte blad, blomstene er undersittende. Mange arter er rike på giftige alkaloider. Bare arten nyserot i Norge, tidligere omfattet også familien artene rome (nå romefamilien) og bjørnebrodd (nå bjørnebroddfamilien).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Inger Nordal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 10 artikler: