Giftliljefamilien

Giftliljefamilien er en enfrøbladet plantefamilie som tidligere hørte inn under liljefamilien. Nå omfatter familien firbladslekta og nyserotslekta som finnes i Norge i tillegg til femten andre slekter som i hovedsak har sin utbredelse på den nordlige halvkule. Dette er flerårige arter med krypende jordstengler. Stenglene er rette og har skruestilte eller kransstilte blad, mens blomstene er undersittende. Hele artikkelen