Spolebuskfamilien

Spolebuskfamilien, tofrøbladet plantefamilie med ca. 850 arter i 55 slekter, utbredt i tempererte og tropiske strøk over hele Jorden. De er trær, busker eller lianer med hele blad og små, 4- eller 5-tallige blomster. Frøene har ofte frøkappe. Best kjente slekter er spolebusk og frøbusk. Ingen viltlevende representanter i Norge. Flere arter er økonomisk viktige, bl.a. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Spolebuskfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 7 artikler: