Fjellprydfamilien

Fjellprydfamilien, tofrøbladet plantefamilie som står nær lyngfamilien i ordenen Ericales. Eviggrønne urter eller dvergbusker med tvekjønnete småkronete blomster. 20 arter i seks slekter, i Norge én art, fjellpryd.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Fjellprydfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 3 artikler: