Evjeblomfamilien

Evjeblomfamilien, tofrøbladet plantefamilie i ordenen Frankeniales. Små, puslete planter som vokser på leirete steder ved vann. 2 slekter med 40 arter, én slekt i Norge, evjeblom. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Evjeblomfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 5 artikler: