Bøkefamilien

Bøkefamilien, tofrøbladet plantefamilie som omfatter 900 arter trær og busker, rikt utviklet i den nordlige tempererte sone, men enda mer artsrik i tropiske fjellstrøk. Til bøkefamilien hører bl.a. slektene bøk, eik og kastanje. Bladene er fjærnervete, hele eller flikete, hos noen vintergrønne. Blomstene er enkjønnete med enkelt blomsterdekke. Hannblomstene i glisne rakler, i langstilkete, hodelignende blomsterstander eller i små kvaster, som er samlet i aks. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marie Kristine Brandrud

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 14 artikler:

E

  1. eik

F

  1. Fagus