Bukkebladfamilien

Bukkebladfamilien, tofrøbladet plantefamilie med 33 arter i 5 slekter, alle er vann- og sumpplanter. Én art i Norge, bukkeblad. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Bukkebladfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 3 artikler: