Brudelysfamilien

Brudelysfamilien er en familie av enfrøbladete planter med kun én art. Brudelys er en sumpplante med lyserøde blomster som finnes i tempererte områder av Europa og Asia. Brudelys har vært kjent fra to steder i Norge, men er trolig forsvunnet fra en av disse. Arten er vurdert som kritisk trua i Rødliste for Norge. . Hele artikkelen

Ny artikkel