Blærerotfamilien

Blærerotfamilien, plantefamilie med ca. 300 arter i 5 slekter. Står nær maskeblomstfamilien. Insektetende sump- og vannplanter, mest i tropene. I Norge blærerot og tettegress. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Blærerotfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 11 artikler: