Blomkarsefamilien

Tropaeolaceae, tofrøbladet plantefamilie med én slekt, Tropaeolum, 90 arter, alle i Amerika. Saftige urter, de fleste klatrende, med langstilkede, skjoldformede blad og enkeltvise, store, lysende blomster med spore. Flere arter dyrkes som prydplanter, bl.a. blomkarse. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Blomkarsefamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 2 artikler: