Bergknappfamilien

Bergknappfamilien er en tofrøbladet plantefamilie med regelmessige, oftest 5-tallige blomster i kvastformede blomsterstander som kan se ut som en skjerm eller klase, og med kjøttfulle, saftige stengler og blad. Det finnes 1500 arter i nesten alle deler av verden, gjerne på tørre voksesteder. I Norge vokser 23 arter, se slekten bergknapp og artene takløk, rosenrot og firling. Hele artikkelen