Aspargesfamilien

Asparges er en flerårig planteart i aspargesfamilien, Asparagaceae. Den er 50–150 cm høy med gulgrønne blomster. Fra den vannrette jordstengelen går det ut grønne, sterkt grenete, overjordiske skudd som har masser av grønne, nåleformede dverggrener. Fotosyntesen foregår i dverggrenene, bladene er bare ubetydelige skjell. Bærfruktene er røde. Asparges er egentlig en strandplante, og finnes forvillet for eksempel ved Oslofjorden. Hele artikkelen