Dansevitenskap

Fagansvarlig

Anne Margrete Fiskvik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 23 artikler: