Konglepalmefamilien

Konglepalmer, cycadales, er en gruppe av nakenfrøete planter med treaktige arter som kan minner om palmer i vekstformen og bregner i bladene. Navnet er  misvisende, da konglepalmer ikke har kongler. De er heller ikke beslektet med palmer (som hører tl de enfrøbladete innen de dekkfrøete plantene).Konglepalmene er spesielle, fåtallige og truet av utryddelse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Inger Nordal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 3 artikler: