Skjermflygere

Skjermflygere er en pattedyrorden med kun to nålevende arter i to slekter. Begge lever i det sørøstlige Asia. De er dyreverdenens beste hangglidere, de kan sveve godt over hundre meter mellom trærne. Deres spesielle utseende gjenspeiler seg i de mange tildels forvirrende navn som er gitt dem, samt i deres lenge uklare slektskap med andre pattedyr. Hele artikkelen

Ny artikkel