Flaggermus

Flaggermus er en orden av pattedyr og de eneste pattedyr som kan fly. Flaggermus bruker hørselen til å finne fram i mørket, dette kalles ekkolokalisering. De kan gå i dvale for å overleve ugunstige perioder. Flaggermus er den nest største ordenen av pattedyr etter gnagerne, med minst 1300 arter. Dermed utgjør de over 20 prosent av alle pattedyr. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Karl Frafjord

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 42 artikler: