Hegrer

Hegrer er en familie i ordenen pelikan- og hegrefugler. Utbredt med ca. 63 arter hegrer og rørdrumer over hele verden, unntatt i arktiske strøk. 9 arter er observert i Norge, derav 3 arter av rørdrum, foruten to arter som antas å ha unnsluppet fra fangenskap. Bare én art, gråhegre, hekker i Norge. Overveiende store, vadende fugler med lang hals, lange ben og spisst nebb. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Hegrer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 15 artikler:

H

  1. hegrer