Suler

Suler er en familie av fugler i ordenen sulefugler. Sulene er store sjøfugler med smale, spisse vinger, kileformet hale og kraftig, spisst nebb. Et særtrekk for sulene er at de mangler nesebor på utsiden av nebbet, trolig en tilpasning til stupdykking fra stor høyde. For å fange fisk og andre sjødyr stupdykker sulene fra stor høyde ned i sjøen. De fleste artene hekker i tette kolonier i fuglefjell eller på flate holmer. Hele artikkelen

Ny artikkel