Skoghøns

Skogshøns er en fuglefamilie i ordenen hønsefugler. Omfatter 18 arter i Asia, Europa og Nord-Amerika.Fem arter finnes i Norge: lirype, fjellrype, jerpe, orrfugl og storfugl.Tarsen hos skogshøns er fjærkledd, og ofte også tærne. Hos en del av artene er kjønnene ulike, hannen er større og har mer fargerik fjærdrakt.. Hele artikkelen