Tranefugler

Tranefugler er en orden av fugler, hovedsakelig våtmarksfugler. Den omfatter seks familier: riksefamilien dunriksefamilien svømmeriksefamilien riksetranefamilien trompetfuglfamilien tranefamilien Mest artsrik er riksefamilien (ca. 135 arter).I Norge finnes arten trane og flere arter i riksefamilien, for eksempel sothøne og åkerrikse.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Tranefugler

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Riksefamilien
  2. Tranefamilien

Inneholder 5 artikler:

A

  1. agami