Tranefugler

Tranefugler er en orden av fugler, hovedsakelig våtmarksfugler. Den omfatter seks familier: riksefamilien dunriksefamilien svømmeriksefamilien riksetranefamilien trompetfuglfamilien tranefamilien Mest artsrik er riksefamilien, med ca. 135 arter. I Norge finnes arten trane og flere arter i riksefamilien, for eksempel sothøne og åkerrikse. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tranefugler

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel