Bilens bremser

Bilens bremsesystem er ifølge kjøretøyforskriften de delene som sammen reduserer hastigheten og stanser et kjøretøy i bevegelse, og som hindrer at et kjøretøy som er i ro setter seg i bevegelse. Et bremsesystem består av:Betjeningsinnretning: bremsepedal, spak eller bryter.Overføringsinnretning: hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller mekanisk.Bremseinnretning: friksjonstype, elektrisk type eller væsketype.Det er påkrevd at biler har bremseinnretning med friksjonsbelegg mekanisk mot skive (skivebrems) eller trommel (trommelbrems).El-biler og hybridbiler har gjerne elektriske tilleggssystemer som lader batteriet samtidig som bilen bremser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bård Toldnes

Nord universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 7 artikler: