Stormfugler

Stormfugler er en orden av fugler. De er utpregede havfugler med svømmeføtter og glimrende flygeevner. Stormfuglene søker til land bare i forplantningstiden og legger ett egg, som har meget lang rugetid. De er utbredt over alle verdenshav, flest på den sørlige halvkule.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Atle Olsen

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 24 artikler: