Råkefugler

Råkefugler er en orden av hovedsaklig tropiske fugler. De fleste råkefuglene har strålende farger og har reir i hulrom. I Norden sees artene blåråke, isfugl og bieter regelmessig. Bare isfuglen har hekket i Norge.Ordenen råkefugler omfatter åtte familier: todifamilien motmotfamilien isfuglfamilien bieterfamilien råkefamilien markråkefamilien . Hele artikkelen