Seilerfamilien

Seilere, Apodidae, er en familie av fugler som kjennetegnes ved at de er svært dyktige flygere. I Norge hekker arten tårnseiler. Seilerne tilhører ordenen nattravn- og seilerfugler og er dermed beslektet med nattravner, treseilere og kolibrier. Et fellestrekk for disse fuglefamiliene er at de har korte ben. . Hele artikkelen