Seilerfamilien

Seilere, Apodidae, er en familie av fugler som kjennetegnes ved at de er svært dyktige flygere. I Norge hekker arten tårnseiler.Seilerne tilhører ordenen nattravn- og seilerfugler og er dermed beslektet med nattravner, treseilere og kolibrier. Et fellestrekk for disse fuglefamiliene er at de har korte ben.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Magne Husby

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 9 artikler: