Nattravn- og seilerfugler

Nattravn- og seilerfugler er en orden av fugler som er utbredt over hele verden. Den omfatter verdens minste fugl, bikolibri. I Norge hekker artene tårnseiler og nattravn. Ordenen nattravn- og seilerfugler deles inn i åtte familier: nattravnfamilien seilerfamilien kolibrifamilien potufamilien froskemunnfamilien uglesvalefamilien treseilerfamilien fettfuglfamilien (se fettfugl) . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nattravn- og seilerfugler

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Kolibrifamilien
  2. Nattravnfamilien
  3. Seilerfamilien

Inneholder 6 artikler:

P

  1. potuer