Muslinger

Muslinger, ofte bare kalt skjell, er en klasse av bløtdyr (Mollusca), som blant annet omfatter mange matnyttige arter som østers, blåskjell og kamskjell. Det finnes omkring 7650 arter muslinger. Av disse er det kjent 208 marine arter og 23 ferskvannsarter i Norge.Muslinger lever av å filtrere plankton og dødt organisk materiale fra vannet. Vanligvis kan muslinger krype langsomt bortover bunnen eller hoppe litt fortere ved hjelp av foten, noen kan svømme rykkvis ved å klappe skallene sammen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 40 artikler:

Ø

  1. østers