Stilksporesopper

Fagansvarlig

Klaus Høiland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 3 kategorier:

  1. Gelesopper
  2. Poresopp
  3. Skivesopp

Inneholder 15 artikler: