Sølvsidefisker

Sølvsidefisker er en orden innen klassen strålefinnefisker. Fiskene innen denne ordenen har stor variasjon i utseende, men mange av artene har et sølvglinsende bånd langs siden. De er utbredt i både ferskvann og saltvann i alle varme strøk. Arten stripefisk er påtruffet like sør for norske farvann. Ordenen omfatter 11 ulike familier med over 350 arter. Hele artikkelen

Ny artikkel