Gjelleåler

Gjelleåler er en orden innen klasse strålefinnefisk. Som navnet sier likner de på ål, og kjennes på at de kun har rudimentære finner. Ordenen er utbredt i ferskvann og brakkvann i varme strøk. Mange av de cirka 130 artene utnytter atmosfærisk oksygen, har sammenvokste gjeller og bare én smal gjelleåpning under strupen. . Hele artikkelen

Ny artikkel