Gjelleåler

Gjelleåler, benfiskorden. Ålelignende fisker med rudimentære finner; utbredt i ferskvann og brakkvann i varme strøk. Mange av de 87 artene utnytter atmosfærisk oksygen, har sammenvokste gjeller og bare én smal gjelleåpning under strupen. Maksimalstørrelse varierer fra 8–90 cm. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 artikler:

R

  1. risål