Gjelleåler

Gjelleåler, benfiskorden. Ålelignende fisker med rudimentære finner; utbredt i ferskvann og brakkvann i varme strøk. Mange av de 87 artene utnytter atmosfærisk oksygen, har sammenvokste gjeller og bare én smal gjelleåpning under strupen. Maksimalstørrelse varierer fra 8–90 cm. Hele artikkelen

Ny artikkel