Stiklingfisker

Stiklingfisker er en orden av strålefinnefisk. Det er omdiskutert om denne ordenen bør beholdes; i mange bøker og oppslagsverk blir artene som vanligvis ble plassert i denne ordenen heller plassert i orden piggfinnefisk. Dette er vanligvis småvokste fisk med liten munn og med kroppen dekket av benplater. I Norge finnes tre arter i stingsildfamilien, nemlig trepigget stingsild, nipigget stingsild og tangstikling. Hele artikkelen