Horngjelfisker

Horngjelfisker er en gruppe fisker med langstrakt kroppsform og med med buk-, rygg- og gattfinner plassert langt bak. Horngjelfiskene utgjør en ordenen med over 250 arter, fordelt på seks familier, blant annet markellgjeddefamilien, horngjelfamilien, halvnebber og flyvefisker. . Hele artikkelen

Ny artikkel