Beryxfisker

Beryxfisker er en fiskeorden som omfatter et lite antall familier med noe usikker systematisk plassering. Alle artene er marine arter og mange lever stort sett dypt. Den delen av sidelinjeorganet som går frem over og under øyet skiller seg på visse punkter fra det hos andre fisker, og kalles ofte Jakubowskis organ. To arter er påvist som sjeldne gjester i Norge: brudefisk dukatfisk. Hele artikkelen

Ny artikkel