Beryxfisker

Beryxfisker, benfiskorden, omfatter flere nærstående familier med usikker systematisk plassering. Marine arter, mange dyptlevende. Den delen av sidelinjeorganet som går frem over og under øyet skiller seg på visse punkter fra det hos andre fisker, og kalles ofte Jakubowskis organ. Én art påvist i Norge: beryx.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 4 artikler: