Landartikler

Fagansvarlig

Gunn Hild Lem

Store norske leksikon

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 22 artikler: