IT-bedrifter

IT, informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er tema for flere offentlige utredninger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Thomas Gramstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 45 artikler:

Y

  1. Yahoo!

Z

  1. ZiLOG